NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Sự đổi mới và đầu tư liên tục vào Nghiên cứu và Phát triển là một trong những chìa khóa thành công của chúng tôi, chúng tôi đã đầu tư phát triển các giải pháp, hệ thống quản lý và quy trình để tối ưu hóa và hợp lý thời gian thực hiện, phương pháp và tiết kiệm chi phí.

Dưới đây là một số dự án nghiên cứu phát triển chính của Tecnologiepm:

POS-ERDF 2007/2013 – Hoạt động 1.2.1.A “Hệ thống thực hiện quá trình sản xuất công nghệ thông qua việc cải tiến phương pháp thực hiện qui trình để cung cấp các hệ thống và dịch vụ khảo sát địa tầng địa và địa hình theo các chế độ ba chiều liên tục trong lĩnh vực lắp đặt các công trình ngầm”

Thực hiện dự án nghiên cứu và phát triển “Hệ thống lập bản đồ không tác động và phát hiện công trình ngầm và hệ thống giám sát phụ trợ bằng phương tiện tích hợp công nghệ điện từ tần số sóng vô tuyến hồng ngoại”

Thực hiện dự án nghiên cứu và phát triển “Xây dựng hệ thống quản lý Protonet sáng tạo để thiết lập hệ thống dựng bản đồ mạng lưới công trình ngầm và quản lý dữ liệu theo nguyên tắc của mạng nơron”

CÁC NGUỒN VỐN CHÂU ÂU

2016

Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển “Xây dựng hệ thống quản lý Protonet sáng tạo để thiết lập hệ thống dựng bản đồ mạng lưới công trình ngầm và quản lý dữ liệu theo nguyên tắc của mạng nơron”

2016

Vốn cho kế hoạch đào tạo đổi mới công nghệ doanh nghiệp cho việc cải tiến hệ thống GIS

2015

Khoản tín dụng thuế để nghiên cứu phát triển “Hệ thống lập bản đồ không tác động và phát hiện công trình ngầm và hệ thống giám sát phụ trợ bằng phương tiện tích hợp công nghệ điện từ tần số sóng vô tuyến hồng ngoại”

2015

POS-FESR 2007/2013 – Hoạt động 1.2.1.a_ Hiện thực hóa các dự án đổi mới công nghệ, quá trình và tổ chức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong vùng Abruzzo

Hệ thống thực hiện quy trình sản xuất công nghệ thông qua việc cải tiến phương pháp xử lý để cung cấp các hệ thống và dịch vụ khảo sát địa tầng và địa hình trong các chế độ ba chiều liên tục trong lĩnh vực lắp đặt công trình ngầm.

2006

DOCUP ASSE 2 BIỆN PHÁP 2.3 HÀNH ĐỘNG 2.3.1. Các chương trình nghiên cứu, đổi mới và chuyển giao công nghệ cho dự án “Lập bản đồ 3D của tầng ngầm và công trình ngầm để kết nối lại với các khảo sát bằng máy quét laze 3D trên nền đất nhìn thấy được, tạo ra một cơ sở dữ liệu trong môi trường GIS để thiết lập và quản lý địa bạ cho công trình ngầm”