CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

Inovarea și investițiile continue în cercetare și dezvoltare sunt printre cheile succesului nostru: dezvoltăm soluții interne, sisteme și procese de management care optimizează și eficientizează timpurile, metodele și economiile.

Următoarele sunt câteva dintre proiectele principale de cercetare și dezvoltare ale Tecnologiepm:

POS-ERDF 2007/2013 – Activitatea 1.2.1.A „Sistem de implementare a procesului tehnologic de producție prin îmbunătățirea metodei de prelucrare a sistemelor topografice și stratigrafice de topografie și servicii în mod continuu și tridimensional în domeniul instalării subservicii”

Realizarea proiectului C&D „Sistemul de detectare nedistructivă a subsolului și sistemul de detectare a subservicii prin intermediul unui sistem electromagnetic integrat de radiofrecvență tehnologică-infraroșu-video-inspecție-sistem de fotografiere imersiv-video”

Realizarea proiectului de cercetare și dezvoltare „Crearea unui sistem inovator de management al Protonet pentru crearea unui sistem de mapare și administrare a datelor substrat de rețea, în conformitate cu principiile rețelelor neuronale”

FONDURI EUROPENE

2018

Dezvoltarea platformei Protonet 2.0 pentru inovarea proceselor de afaceri și a noului sistem hardware și software dedicat cercetării inovatoare și înlocuirii cablurilor de cupru aruncate

2017

Cercetare și dezvoltare Solicitați crearea de inovații de proces legate de stațiile de lucru cu streaming video georeferențiate în scopul optimizării proceselor de schimb de date între designeri și operatori în domeniul serviciilor subterane, modelare 3D, structuri complexe și siguranță în mediul de lucru.
Generarea sistematică de algoritmi care pot fi corelați în cadrul unui proces de afaceri îmbunătățit, cu activarea cercetării și a dezvoltării hardware pentru implementarea și utilizarea noilor dispozitive și a noilor roboți terestre și marini.

Implementarea prin adaptarea sistemului Protonet pentru piețele străine și pentru sistemul de calitate

2016

Cercetare și dezvoltare solicită „crearea unui sistem inovator de management al Protonet pentru crearea unui sistem de cartografiere și de gestionare a datelor bazate pe rețelele subservice, în conformitate cu principiile rețelelor neuronale”

2016

Fondul pentru planul de formare a inovării tehnologice pentru întreprinderi pentru sistemele GIS „inovatoare”

2015

Cercetarea și dezvoltarea creditului fiscal solicită „sistem de detectare nedistructivă a subsolului și sistem de detectare a subsistemului prin intermediul unei tehnologii integrate electromagnetice tehnologice-radiofrecvență-termografie cu infraroșu-video de inspecție-sistem de filmare imersivă”

2015

POS-FESR 2007/2013 – Activitatea 1.2.1.a_realizarea proiectelor de inovare tehnologică, de proces și de organizare din partea IMM-urilor din regiunea Abruzzo

Sistem de implementare a procesului tehnologic de producție prin îmbunătățirea metodei de prelucrare a sistemelor topografice și stratigrafice de topografie și servicii în mod tridimensional continuu în domeniul instalării subservicii

2006

DOCUP ASSE 2 MASURA 2.3 ACȚIUNEA 2.3.1.a Programe de cercetare, inovare și transfer tehnologic pentru „cartografiere 3D a subsolului și subservicii pentru a se reconecta la sondajele laser cu scaner laser, vizibile deasupra solului, crearea unei baze de date în mediul GIS pentru crearea și gestionarea unui cadastru inovator subservice”