XÂY DỰNG VÀ CHUẨN ĐOÁN 2D-3D

[pftext_separator title=”XÂY DỰNG VÀ CHUẨN ĐOÁN 2D-3D ” title_align=”separator_align_center”]

Tecnologiepm chuyên sâu về chẩn đoán không tác động hai chiều và ba chiều. Chúng tôi thực hiện công việc khảo sát và tạo mô hình kỹ thuật địa chấn, được thực hiện với sự trợ giúp của nhiều công cụ hiện đại không tác động.

Sau đây là các lĩnh vực chính được ứng dụng:

 • Công trình công cộng
 • Nhà riêng
 • Cầu và cơ sở hạ tầng
 • Tài sản có giá trị văn hoá nghệ thuật
 • Khu nghĩa trang
 • Khu vực không ổn định về mặt thuỷ địa chất

Để quản lý số lượng thông tin thu được từ các cuộc khảo sát không tác động và tác động tối thiểu đối với các tòa nhà (công cộng, tư nhân và/hoặc công trình kiến trúc-văn hoá), chúng tôi đã tạo ra một cơ sở dữ liệu quan hệ bao gồm:

 • Tạo mô hình 3D dự phòng cho các kết cấu được phân tích, được thực hiện bằng công nghệ quét laze, thiết bị bay, thiết bị quan trắc, máy phát sóng tia laser, và công nghệ giao thoa
 • Thực hiện các phân tích không tác động và khảo sát trực tiếp
 • Cơ sở dữ liệu cho các thông tin được thu thập: về cấu trúc, loại khung mang tải, khối lượng gạch chịu tải hoặc thân đá, đất đá
 • Xác định các yếu tố kim loại hoặc các dị vật
 • Phát hiện cầu nhiệt để xác định các phần tường kín hoặc lỗ hổng không nhìn thấy
 • Tái thiết lại tòa nhà mà không có thông tin trực tiếp, cả về kiến trúc và kết cấu-kỹ thuật, địa kỹ thuật. Thu thập tất cả thông tin trên trong cả điều kiện tĩnh và động.

Phạm vi và khối lượng của cuộc khảo sát được xử lí trong thời gian ngắn nhờ tốc độ thu thập và quản lý dữ liệu kỹ thuật và phương pháp lập mô hình 3D.

Mức độ can thiệp và chi phí liên quan được ước tính và cung cấp cho khách hàng một cách chính xác trong thời gian ngắn.

Dữ liệu thu thập được có thể được sử dụng cho cả Hệ thống máy tính lưu trữ các dữ liệu hiện có đang được phân tích để tạo ra phân vùng địa chất, địa kỹ thuật và địa tầng có hiệu quả, và tạo ra Hệ thống Thông tin Khu vực để quản lý rủi ro về địa chất, và để đưa ra các qui đinh đối với các tòa nhà cần được cải tạo ở các đô thị và các vùng khác.