PHỤC HỒI-KHẢO CỔ

[pftext_separator title=”PHỤC HỒI-KHẢO CỔ” title_align=”separator_align_center”]

Đam mê và sự quan tâm đến việc bảo vệ di sản văn hoá đã dẫn dắt chúng tôi áp dụng công nghệ phân tích không tác động vào công tác tìm kiếm khám phá khảo cổ và các công trình có giá trị khảo cổ để phục hồi và xây dựng bảo tàng website 3D.

Các lĩnh vực áp dụng bao gồm:

 • Phục hồi di sản văn hoá
 • Các địa điểm khảo cổ trên đất liền và dưới biển
 • Bảo tàng và đổi mới kỹ thuật số
 • Xây dựng Website

Tecnologiepm thực hiện các hoạt động nghiên cứu khảo sát với sự hỗ trợ của các công nghệ không tác động hiện đại và tiên tiến nhất:

 • GPR đa tần2D-3D
 • Máy đo từ
 • Phân tích địa chất 2D-3D
 • Khúc xạ và phản xạ địa chất
 • Khoan thăm dò với đầu dò kiểm tra bằng video
 • Kiểm tra video qua lỗ khoan để khảo sát các cổ vật và công trình khảo cổ ngầm
 • Kiểm tra với máy đo nhiệt hồng ngoại
 • Hệ thống tương ứng âm thanh
 • Khảo sát bằng máy quét Laser
 • Thiết bị bay
 • Khảo sát bằng Lidar

Chuyên viên của chúng tôi đã tham gia vào các cuộc khảo sát và lập mô hình các địa điểm khảo cổ khác nhau. Các công tác nghiên cứu được tiến hành cùng với các nhà khảo cổ học và sử gia, và hợp tác với các công ty tư nhân và các giám sát viên di sản văn hoá và khảo cổ học.

Chúng tôi có kinh nghiệm và chuyên môn trong lập mô hình sau khai quật và phục hồi bao gồm

 • Quản lý tiến độ đào
 • Nhập thông tin vào bộ cơ sở dữ liệu hữu ích cho các bảo tàng xuất bản trên website
 • Xây dựng bản đồ di sản khảo cổ học trên máy tính
 • Xây dựng bản đồ di sản văn hoá trên máy tính

Các khảo sát áp dụng công nghệ của chúng tôi mang lại sự đổi mới quan trọng trong quá trình thực hiện và quản lý dữ liệu. Sự phân tầng của hệ thống khảo sát được ghi lại trong mô hình và hệ thống quản lý kết quả phân tích. Thông tin có thể chia sẻ trên website, do đó có thể tạo ra một hệ thống thông tin cho bảo tàng đối với các phát hiện khảo cổ. Việc lập mô hình 3D có thể ngoại suy một khối lượng dữ liệu lớn về kiến trúc và cấu trúc của các phát hiện khảo cổ tích hợp thông tin kiến trúc cùng với dữ liệu về giá trị cấu trúc và kỹ thuật. Các cuộc khảo sát cũng được nghiên cứu để tạo mẫu và mô hình hóa trên máy in 3D.
Tecnologiepm đã nghiên cứu và phát minh ra các cảm biến có thể được điều chỉnh để giám sát dự đoán các khu vực khảo cổ và có giá trị văn hoá . Các chip tích hợp được cài đặt với cảm biến siêu nhiệt hồng ngoại hoặc cảm biến địa chấn để tạo các đơn vị điều khiển cho phép phân tích dữ liệu liên tục từ xa, đối với cả các hiện tượng phân rã và giám sát động địa chấn. Các chip có thể được tùy chỉnh để có các chức năng cảm biến khác nhau và có giá cả hợp lý. Trong lĩnh vực xây dựng bảo tàng 3D trên website, chúng tôi có thể tạo ra phần mềm cho phép tương tác thực tế (augmented reality).
Chuyên môn cao trong công tác phân tích cùng với các phương pháp phân tích dữ liệu tiên tiến cho phép các cuộc khảo sát do Tecnologie thực hiện trong lĩnh vực khảo cổ học và phục hồi rất cạnh tranh cả về chất lượng và về chi phí đầu tư.