PHÂN TÍCH ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

[pftext_separator title=”PHÂN TÍCH ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA KỸ THUẬT” title_align=”separator_align_center”]

Tecnologiepm có chuyên môn sâu rộng trong công tác phân tích đất 2D-3D trong cả điều kiện tĩnh và động.

Các lĩnh vực chính được áp dụng bao gồm:

 • Công trình công cộng
 • Công trình tư nhân
 • Cầu và cơ sở hạ tầng
 • Công trình có giá trị văn hoá nghệ thuật
 • Cổng nhịp ăng ten và viễn thông
 • Khu nghĩa trang
 • Địa điểm không ổn định về mặt thuỷ văn
 • Siêu âm vi mô địa chất

Chúng tôi hoạt động trực tiếp và hợp tác với các công ty được cấp phép đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành của ngành.

Sau đây là các công cụ và phương pháp khảo sát chủ yếu được dùng:

 • Đầu dò khoan lõi
 • Xuyên độ kế
 • Bộ lấy mẫu đất đá
 • Thử nghiệm độ giãn nở
 • Kiểm tra áp suất
 • Thực hiện phân tích địa chất qua vi chấn, MASW và downhole type
 • Các đơn vị giám sát

Phân tích phản ứng địa chất tại chỗ được quản lý trên các hệ thống GIS chuyên dụng bằng việc tạo ra các cơ sở dữ liệu quan hệ và DEM (mô hình số độ cao) tích hợp các dữ liệu địa chất và địa kỹ thuật với phân tích địa mạo và địa hình chính xác từ DEM. Dữ liệu được tổ chức và lưu trữ thông qua giao diện dự án BIM.

Quá trình khảo sát địa chất- địa thức được thực hiện phù hợp với các quy định hiện hành và cho phép truy cập thông tin về từng phần cụ thể để giải quyết các vấn đề của phần đó theo phương pháp phân tích phù hợp. Điều này cho phép lựa chọn các hệ thống giải quyết-chữa lỗi phù hợp cho từng phần cụ thể.

Mạng dữ liệu thu thập được có mức độ tin cậy cao từ giai đoạn thu thập được kiểm soát chặt chẽ và từ tầm nhìn tích hợp dữ liệu hợp lý. Điều này mang lại sự chắc chắn về thời gian địa thức và đây là một lợi ích rất có giá trị chúng tôi mang lại cho khách hàng.