LẬP BẢN ĐỒ TẦNG NGẦM VÀ CÁC DỊCH VỤ TẦNG NGẦM 2D-3D

[pftext_separator title=”LẬP BẢN ĐỒ TẦNG NGẦM VÀ CÁC DỊCH VỤ TẦNG NGẦM 2D-3D” title_align=”separator_align_center”]

Trong lĩnh vực lập bản đồ lớp dưới đất và các dịch vụ đi kèm của nó, Tecnologiepm thực hiện các phân tích sâu và có mục tiêu thông qua một hệ thống công cụ tích hợp không tác động và tác động tối thiểu.

Các hoạt động – được quản lý theo thời gian thực nhờ phần mềm sở hữu độc quyền – sử dụng một phương pháp mà đòi hỏi phải sử dụng tích hợp các công nghệ phân tích đa dạng:

  • GPR đa tần
  • Cảm ứng điện từ
  • Cảm ứng bằng tần số vô tuyến điện
  • Đo bức xa nhiệt hồng ngoại
  • Video Inspection Probes with radiofrequency tracer
  • Đầu dò kiểm tra video với bộ dò tần số sóng vô tuyến
  • Đầu dò âm thanh
  • Các hệ thống khảo sát bề mặt 2D-3D như máy quét laze / quang trắc / thiết bị bay

Hệ thống độc đáo này cho phép quản lý dữ liệu thu được và xử lý trên một phần mềm cụ thể, do trung tâm nghiên cứu của chúng tôi phát triển nên. Điều này dẫn đến độ chính xác cao hơn trong việc phát hiện các đặc tính của tầng ngầm và thành phần của nó (các dịch vụ phụ, phác thảo các tìm kiếm khảo cổ, vv) và tăng năng suất trung bình hàng ngày lên gấp bốn lần bình thường. Dữ liệu bố trí có thể liên tục truy cập được nhờ các luồng trực tuyến có thể được kết xuất ra các môi trường phần mềm được sử dụng nhiều nhất như: CAD, GIS, PDF, WORD, EXCEL, ACCESS, KMZ … Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng tạo ra một bản đồ địa chính có thể quản lý bằng máy tính của các dịch vụ tầng ngầm.

Chuỗi cải tiến quy trình do Tecnologiepm thực hiện đã tạo ra một lợi thế cạnh tranh quan trọng cho khách hàng của chúng tôi trong việc giảm thời gian quản lýgiảm chi phí tăng hiệu quả kinh tế.