ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH CHO VIỆC KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG

[pftext_separator title=”ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH CHO VIỆC KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG” title_align=”separator_align_center”]

Kinh nghiệm mười năm của chúng tôi trong lĩnh vực phân tích môi trường tạo ra sự khác biệt bởi hoạt động chẩn đoán không tác động được thực hiện với các công nghệ tiên tiến.

Sau đây là các lĩnh vực chính được ứng dụng:

 • Khu công nghiệp và nhà máy
 • Các khu vực cho các hoạt động trong ngành hóa dầu
 • Khu vực dành cho hoạt động phân phối nhiên liệu
 • Đường đô thị và ngoài đô thị bị ảnh hưởng bởi việc lắp đặt cáp có thể tác động đến việc thu hồi kim loại và xây dựng cơ sở hạ tầng mới

Sau đây là các công nghệ mà kỹ thuật viên đã được chứng nhận của chúng tôi áp dụng theo một cách tích hợp:

 • GPR đa tần
 • Máy đo từ
 • Phản ánh địa chấn
 • Địa điện 2D và 3D
 • Hệ thống kiểm tra video với máy dò tần số vô tuyến
 • Nhiệt học hồng ngoại
 • Khảo sát đọ chính xác với máy quét laser
 • Hệ thống âm thanh

Trên cơ sở các mô hình tham chiếu địa lý hai chiều và ba chiều thu được từ các cuộc điều tra không tác động, trước tiên chúng tôi thiết lập các khu vực cần được kiểm tra sau đó các chu vi của các khu vực lấy mẫu trực tiếp để phân tích phòng thí nghiệm hóa học được xác định.

Tecnologiepm đã phát triển một phần mềm riêng biệt để quản lý thông tin thu được từ các cuộc kiểm tra riêng rẽ, phần mềm sẽ đưa ra một bản đồ chính xác về nguy cơ/rủi ro và các khu vực cần can thiệp ưu tiên.

Hoạt động của chúng tôi là một dịch vụ tiên tiến cho các công ty chuyên về thiết kế và cải tạo các khu vực bị ô nhiễm mang lại rất nhiều lợi ích như:

 • Nhanh chóng và hiệu quả tìm ra nguyên nhân
 • Xác định giới hạn khu vực bị ô nhiễm, và chi phí cải tạo liên quan
 • Thiết lập mạng lưới khỏa sát, với bằng chứng về những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất so với các khu vực sạch sẽ hoặc những nơi có cường độ ô nhiễm thấp hơn
 • Các phép đo gián tiếp về mức độ ô nhiễm, khả năng gây ô nhiễm đến nguồn nước từ đất

Việc kiểm tra cho phép:

 • Nhận được thông tin rõ ràng và chắc chắn qua chẩn đoán trong một thời gian ngắn
 • Xây dựng phân tích rủi ro và các chi phí cải tạo/tái tạo liên quan
 • Tránh ô nhiễm lan rộng và việc mua lại các khu vực phát triển trong tương lai được đánh giá môi trường với những lợi ích kinh tế rõ ràng

Trong những năm gần đây, hoạt động của Tecnologiepm đã được áp dụng trong việc thu hồi của cáp đồng. Hoạt động này mang rất nhiều lợi ích, không chỉ đối với việc thu hồi kim loại, mà nhất là đối với các doanh nghiệp kết nối với hệ thống cáp quang của quốc gia.

Chúng tôi đã thiết lập một quá trình cho phép:

 • Phát hiện và lập bản đồ cáp đồng trong chế độ tham chiếu địa lý đối với các cáp không còn hoạt động nữa và các kết nối liên quan hiện không được sử dụng
 • Tiến hành thu hồi – bởi bên thứ ba – với các lắp đặt không được sử dụng
 • Kích hoạt một công việc kinh doanh kép: thu hồi các vật liệu trực tiếp (đồng, chì, vân vân) và tiến hành đồng bộ lắp đặt các sợi quang vi ống thay cho cáp đồng.