LĨNH VỰC ÁP DỤNG

[pftext_separator title=”LĨNH VỰC ÁP DỤNG” title_align=”separator_align_center”]

Các lĩnh vực áp dụng của Tecnologiepm trải rộng từ tư vấnthẩm định– trong đó chúng tôi can thiệp với khảo sát theo công nghệ tiên tiến và các giải pháp nhanh gọn, không xâm tác động quyết được nhiều vấn đề về cấu trúc và phát hiện rò rỉ – cho đến các hoạt động vĩ mô trong công nghiệp và các ngành khác: