DIAGNOSTICE SEISMICE ȘI GEOTECHNICE

[pftext_separator title=”DIAGNOSTICE SEISMICE ȘI GEOTECHNICE” title_align=”separator_align_center”]

Tecnologiepm este specializată în diagnoza terenului 2D-3D, atât în ​​condiții statice, cât și în condiții dinamice.

Principalele domenii de aplicare sunt:

 • Clădiri publice
 • Clădiri private
 • Poduri și infrastructură
 • Bunuri cu valoare artistică și culturală
 • Antene de telecomunicații și site-uri cu piloni
 • Zona cimitirului
 • Zone cu instabilitate hidrogeologică
 • Microzonarea seismică

Acționăm atat in mod direct cat și în colaborare cu companii autorizate prin decret ministerial, în deplină conformitate cu cerintele actualelor reglementari din domeniu.
Instrumentele și anchetele aplicate în principal în acest scop sunt:

 • Sonde pentru carotaje
 • Penetrometri
 • Prelucrători de sol și roci
 • Teste dilatometrice
 • Verificări piezometrice
 • Executarea analizei seismice a microtremorului, a MASW, down-hole
 • Unități de monitorizare

Analiza răspunsului seismic local este gestionată pe sisteme GIS dedicate, cu crearea de baze de date relaționale și DEM care integrează datele geotehnice și seismice cu o analiză geomorfologică și topografică corectă obținută de la Digital Elevation Model. Datele sunt organizate și salvate pentru interfețele de proiect BIM.

Procesul geognostic-seismic – realizat în conformitate cu reglementările actuale – prevede introducerea de informații pe secțiuni specifice care modelează problemele sectorului într-un mod analitic: aceasta permite alegerea sistemelor de rezolvare corectivă pentru fiecare zonă individuală caracterizată de anomalii specifice.

Rețeaua de date achiziționată are un nivel ridicat de fiabilitate, derivând atât din faza de achiziție controlată, cât și din viziunea integrată a datelor: aceasta implică certitudinea timpilor geognostici, o valoare adăugată importantă pentru clienții noștri.