CÔNG NGHỆ

[pftext_separator title=”CÔNG NGHỆ” title_align=”separator_align_center”]

Các công nghệ chính được sử dụng bởi Tecnologiepm, và được áp dụng bởi các chuyên gia chuyên môn của chúng tôi, là:

  • Công nghệ GPR đa tần số
  • Công nghệ cảm ứng tần số vô tuyến
  • Công nghệ nhiệt hồng ngoại
  • Công nghệ máy quét laser 3D
  • Công nghệ dò âm thanh
  • Đầu dò kiểm tra video với công nghệ truy tìm tần số vô tuyến
  • Công nghệ cảm ứng điện từ
  • Công nghệ khảo sát địa vật lý