CHỨNG NHẬN

[pftext_separator title=”CHỨNG NHẬN” title_align=”separator_align_center”]

Nhóm chuyên gia của Tecnologiepm được cập nhật và đào tạo liên tục bởi chúng tôi tin rằng nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn là những giá trị thiết yếu của tổ chức. Chúng tôi liên tục đầu tư vào việc đổi mới, đào tạo nhân lực và các chứng nhận về kỹ năng, phương pháp và quy trình.

Các chứng nhận chính của Tecnologiepm bao gồm:

UNI EN ISO 9001
BUREAU VERITAS – Radar xuyên đất cấp độ 3
BUREAU VERITAS – Đo nhiệt bức xạ hồng ngoại đa lĩnh vực cấp độ 2
BUREAU VERITAS – Kiểm tra không tác động UNI EN ISO 9712